Avantaje

Avantajele medierii

Timpul de rezolvare a conflictului este mult mai redus, iar procedura este mai simplă decât procedura  judiciară.

Părţile stabilesc data şi ora procesului de mediere. În instanţă, termenele de judecată sunt impuse şi nu ţin cont de programul părţilor. Ședința de mediere poate fi reprogramată la fel de uşor ca orice alt tip de întâlnire.

Nu există limită de timp pentru şedinţa de mediere. Sesiunile de mediere se pot finaliza şi cu înțelegeri parţiale, situaţie în care este posibilă programarea unei alte ședințe la o dată ulterioară.

Părţile, de comun acord, pot alege mediatorul la care să apeleze. Această facilitate nu există în faţa instanţei de judecată.

Sala în care are loc ședința de mediere este întotdeauna mai primitoare şi mai discretă faţa de sala de judecată. În sala de judecata domneşte formalismul, trebuie respectate anumite reguli procedurale stricte, cuvântul se ia într-o anumită ordine. Mediatorul este atent asupra voinţei şi interesului părţilor.

La şedinţa de mediere este permisă doar prezenţa părţilor şi a persoanelor agreate de acestea.

Soluţia conflictului provine de la părţi, acestea fiind cele care decid soluţia amiabilă cea mai avantajoasă şi durabilă pentru conflictul în care se găsesc. Mediatorul nu impune nimic.

Medierea este confidențială.

Apelând la mediere, părţile nu renunţă la justiţia clasică. Dacă nu reușesc să îşi soluţioneze conflictul prin mediere, părţile au posibilitatea de a se adresa instanţei de judecată.