Comunicat de presă

     Comunicat de presă privind alegerea de către Senatul României a candidatului  Fundaţiei „Camera de Arbitraj şi Mediere” Iaşi ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii din România

 

Fundaţia  „Camera de Arbitraj şi Mediere” Iaşi, în numele şi pentru  departamentele sale – „Biroul de sesizări şi consiliere cetăţeni” şi „Centrul European pentru Drepturile Omului” – CEDO  îşi exprimă deplina satisfacţie şi îndreptăţita mândrie pentru recunoaşterea meritelor sale în zona societăţii civile prin intermediul evenimentului care a avut loc luni, 4 septembrie a.c., în plenul  Senatului României.

Parlamentul ţării a ales prin vot secret pe dl. Romeu CHELARIU ca reprezentant al societăţii civile în Consiliul Superior al Magistraturii.

De notat că dl. Romeu  Chelariu a primit 85 de voturi pentru (36 împotrivă), pe când celălalt reprezentant al societăţii civile, Victor Alistar, a fost validat cu 78 voturi pentru (43 împotrivă). De asemenea, important este de reţinut că au fost înscrişi în concursul pentru obţinerea celor 2 locuri un număr de 12 candidaţi. Conform Constituţiei României pot fi membri în CSM reprezentanţi ai societăţii civile care sunt specialişti în domeniul dreptului şi care se bucură de înaltă reputaţie profesională şi morală.

CSM este garantul independenţei justiţiei şi este alcătuit din 19 membri, din care 14 sunt aleşi în adunările generale ale magistraţilor şi validaţi de Senat, aceştia fac parte din 2 secţii, una pentru judecători şi una pentru procurori; prima secţie este compusă din 9 judecători, iar cea de a doua din 5 procurori, cei doi reprezentanţi ai societăţii civile, ministrul justiţiei, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi procurorul general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Este pentru prima dată când oraşul Iaşi are onoarea de a avea un membru al CSM din partea societăţii civile, prilej de mândrie pentru oraş şi organizaţiile non-guvernamentale de aici în general şi în mod special pentru Fundaţia „Camera de Arbitraj şi Mediere”, al cărei candidat a fost ales într-o manieră elogioasă.

Fundaţia  „Camera de Arbitraj şi Mediere”, care a luat fiinţă în 2009, s-a implicat activ, de atunci şi până în prezent, în viaţa comunităţii locale, depunând, în permanenţă, toate eforturile pentru atingerea misiunilor sale, care constau în: monitorizarea respectării şi apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului; spijinirea şi acordarea de ajutor persoanelor în stare de nevoi sociale; promovarea metodelor alternative de soluţionare a conflictelor. Scopul Fundaţiei  – de a desfăşura proiecte în ariile menţionate, având în prim plan cetăţeanul, urmărindu-se stabilirea unor colaborări cu instituţii şi organisme care pot facilita implementarea acestora şi favorizarea unui număr cât mai mare de beneficiari – au putut fi atinse printr-o muncă susţinută, prin infiinţarea unor departamente cu un rol important, – „Biroul de sesizări şi consiliere cetăţeni” şi „Centrul European pentru Drepturile Omului” – şi cu ajutorul constant al presei, care a mediatizat materializarea acestor proiecte.

Fundaţia  „Camera de Arbitraj şi Mediere” Iaşi îşi exprimă încrederea că, prin intermediul reprezentantului ei – şi al Iaşiului, până la urmă – activitatea CSM va înregistra nu doar un plus de profesionalism, dar şi o mai susţinută prezenţă şi impunere a intereselor societăţii civile.

Legat de acest eveniment de importanţă majoră şi de premieră absolută pentru Iaşi, Fundaţia „Camera de Arbitraj şi Mediere” va organiza, cât mai curând, o conferinţă de presă. Detalii privind această manifestare, ca şi alte informaţii privind evenimentul puteţi obţine de la dl. Ştefan COSTE, preşedintele Fundaţiei ,,Camera de Arbitraj şi Mediere” Iaşi, la nr. de telefon mobil 0746/263600 sau la adresa de E-mail: cameradearbitrajsimediere@gmail.com.

 

PREŞEDINTE,

Ştefan COSTE