Cursuri

Formare profesională

În domeniul medierii, Fundația ,,Camera de Arbitraj și Mediere” a fost autorizată ca furnizor de formare de către Consiliul de mediere din anul 2012 și derulează cursuri de formare iniţială, de formare continuă și de specializare în domeniul medierii.

CURSURI DE FORMARE INIȚIALĂ

Programul  ,,Medierea – metodă alternativă de soluţionare a conflictelor

Structura programului:  90 de ore de elemente teoretice şi practice, grupate  în 5 module:

 1. Teoria şi analiza conflictelor
 2. Rezolvarea alternativă a disputelor
 3. Medierea
 4. Organizarea profesiei de mediator
 5. Formulare utilizate în mediere

Medierea poate fi desfăşurată numai de persoane care au dobândit calitatea de mediator autorizat, în condiţiile Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator.

Beneficiile  înscrierii la curs:

 1. Parcurgerea unui program de formare profesională autorizat de Consiliul de Mediere, care se axează pe multiple situaţii practice;
 2. Oportunitatea de a exercita o profesie liberală în plină afirmare, în condiţiile în care medierea este o alternativă pentru numeroase tipuri de conflicte şi litigii;
 3. Analiza formularelor incidente în fiecare etapă a procedurii de mediere;
 4. Îndrumare în corecta completare a acestor formulare, raportate la diferite studii de caz;
 5. Desfăşurarea de jocuri de rol în care fiecare participant are, pe rând, rolul de mediator, parte, observator;
 6. Dezbaterea unor aspecte diverse, cu înalt grad de dificultate, incidente în procedura de mediere;
 7. Însuşirea şi dezvoltarea următoarelor competenţe:
  • Facilitarea comunicării între părţi
  • Operarea cu documente
  • Planificarea activităţii de rezolvare a conflictului
  • Analizarea conflictului
  • Analizarea informaţiilor
  • Culegerea de informaţii
  • Facilitarea acordurilor
  • Încheierea de contracte pentru rezolvarea de conflicte
  • Redactarea documentelor
 8. Acordarea de consultanţă pentru întocmirea dosarului de autorizare ca mediator;
 9. Îndrumare din partea echipei pentru gestionarea primelor cazuri de mediere;
 10. Acordarea de reduceri pentru participarea ulterioară la alte cursuri de formare profesională a adulţilor organizate şi desfăşurate de ,,Camera de Arbitraj  şi Mediere”.
 11. Taxa de participare: 2500 lei, în condițiile în care plata se face integral, înainte de începerea cursului;
 12. 2800 lei, în condițiile în care plata se face în rate, până la finalizarea cursului.
CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ
 • Medierea și arbitrajul – metode complementare de soluționare a conflictelor (20 de ore);
 • Medierea în dreptul familiei (40 de ore);
 • Autentificarea acordului de mediere (10 ore);
 • Comunicarea şi comportamentul mediatorului ( 20 de ore);
 • Condiţii de fond şi de formă pe care trebuie să le îndeplinească acordul  de mediere pentru a    fi supus autentificării de către notarul public sau încuviinţării instanţei de judecată (10 ore);
 • Medierea în domeniul protecţiei consumatorului (10 ore);
 • Medierea în dreptul penal (20 de ore);
 • Mediatorul la început de drum (20 de ore).