Legislatie

 

Codul de etica si deontologie profesionala a mediatorilor

Codul european de conduita pentru mediatori

Ghidul de mediere pentru magistrati

Statutul profesiei de mediator

Directiva 2008/52/CE privind anumite aspecte ale medierii in materie civila si comerciala

Directiva 2006/123/CE privind serviciile in cadrul pietei interne

Legea 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator

Hotararea 5351 – 26.10.2013 privind modificarea si completarea standardului de formare

Hotararea 12 – 07.09.2007 pentru aprobarea standardului de formare

Hotararea 05 – 13.05.2007 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Functionare a Consiliului de mediere

OG 13 – 2010 pentru transpunerea Directivei 2006/123/CE

Reguli de publicitate a mediatorilor si a formelor de exercitare a profesiei de mediator